Breathwork Masterclass - Coaches - Luc Beerens

Profile

(please scroll down for the english version of this information)

"Luc raakte zijn energie kwijt in carrières die niet bij hem pasten. Lachen en huilen was nauwelijks onderdeel van zijn leven. De spoedopname van zijn jongste dochter (het liep goed af) was zijn wake-up call.

Zijn verlangen naar energie, voelen en léven werd aangewakkerd. Op het randje van een burn-out liet hij alles los en sprong.

Nu is hij de mindset-changer ten (blote)voeten uit. Met hem ervaar je dat je natuur overal kunt vinden want natuur, dat zit in jouw lijf.

Met Luc ontdek je dat je veel meer kan dan je denkt. Hij werkt graag met je lichaam, vuur, adem, ijs en beweging."

Een vriendin (die ik begeleidde) schreef deze mooie korte bio over mij. Iets waar ik nog steeds een beetje van moet blozen. 😊

Heel lang heb ik namelijk gedacht niet goeg genoeg te zijn. En om te bewijzen dat ik dat wel was heel hard gewerkt aan dingen waarvan ik geloofde dat anderen mij dan goed genoeg zouden vinden. Dat kostte me mijn energie en gezondheid. 

Inmiddels doe ik steeds meer dingen waar ik energie van krijg en is mijn doel om ook jouw energie weer te laten stromen. 

Om dat te kunnen doen wil ik je volledig kunnen zien en oordeelloos ontmoeten zodat we samen het werk kunnen doen wat voor jou nodig is. 

Ik loop graag met je mee op jouw pad. 

Warme groet, Luc 👣🔥❄️❤️

 

"Luc lost his energy in careers that did not suit him. Laughing and crying were hardly part of his life. The emergency admission of his youngest daughter (it turned out well) was his wake-up call.

His desire for energy, feeling and life was sparked. On the verge of burnout, he let go of everything and jumped.

Now he is the barefoot mindset changer. With him you experience that you can find nature everywhere because nature is in your body.

With Luc you discover that you can do much more than you think. He likes to work with your body, fire, breath, ice and movement."

A friend (whom I mentored) wrote this nice short bio about me. Something that still makes me blush a little. 😊

Beacause, for a long time I thought I wasn't good enough. And to prove that I was, I worked really hard on things so that others would think I was good enough. That cost me my energy and health.

By now I'm doing more and more things that give me energy and my goal is to also let your energy flow again.

In order to do that I want to be able to see you fully and meet youo without judgment so that together we can do the work that you need.

I'd love to walk with you on your path.

Warm greetings, Luc 👣🔥❄️❤️

Expertise

Burnout, Emotional work, Transformations, Trauma release
working-image

Education

Wim Hof Method Instuctor (Wim Hof Academy) - 2017

Holistic Breathing (Herleva) - 2019

Breathwork Professional (Kasper van der Meulen) - 2020

Masterfull Breathcoach (Kasper van der Meulen) - 2022

 

Languages

Dutch, English
Profile image